C E N Í K
     
           Práce prováděné bezplatně
  > Zkouška tlumičů a pérování
     
  > Kontrola chladící soustavy a doplnění kapaliny
     
  > Kontrola baterie, dobijecí soustavy, dolití elektrolytu
     
  > Kontola brzdové soustavy
     
                              Smluvní podmínky    
  1. Základní jednotkou je hodinová práce mechanika
    400 Kč/hod (bez DPH)
  2. Další součástí celkové ceny je cena náhradních dílů
  3. Cena opravy (předpokládaná) je zákazníkovy sdělena po prohlídce vozidla před zahájením prací
  4. Při navýšení, které mění cenu více jak o 10% je zákazník o této skutečnosti informován a žádán
o souhlas, pokud není dohodnuto jinak
  5. Na provedené práce je poskytována půlroční záruka
  6. Veškeré ceny jsou ceny smluvní
 
 
            
    © 2004 YANTAR,spol.s r.o.